Magdalena Kubiak

Life coach
Absolwentka studiów podyplomowych „Metody wspierania relacji międzyludzkich – Life Coaching”
2013/2014 Uniwersytet Łódzki

 

Kontakt:
Tel.: 694726511
E-mail: magdalenakubiak@interia.pl

 

Rodzaje coachingu:
- life coaching
- wellness coaching
- coaching perspektyw

 

O mnie
- Zawodowo:

ukończyłam studia na Wydziale Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na tej samej uczelni z zakresu zarządzania. Od 2004 roku zgodnie z wykształceniem pracuję w branży spożywczej w Dziale Technologicznym zajmując się opracowywaniem, wdrażaniem i rozwojem nowych produktów.
Od pewnego czasu pojawiła się we mnie chęć i gotowość do rozszerzenia umiejętności w innym obszarze, co poskutkowało ukończeniem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie „Metod wspierania relacji międzyludzkich – Life Coaching”.

- Prywatnie:

istotna jest dla mnie harmonia i jakość zarówno w relacjach, jak i otoczeniu. Lubię moje życie w spokojnym, zielonym miejscu poza miastem, a od czasu do czasu podróż bliższą lub dalszą. Interesuję się duchowym wymiarem życia. Jestem świeżo upieczoną mamą.

 

Oferta
Oferuję indywidualne sesje coachingowe. Chętnie poprowadzę je również przez telefon lub Skype.
W pracy z klientami dziedziny, którymi najchętniej się zajmuję to poszukiwanie celów, równowagi i siebie, momenty decyzyjne, a także rozwój zawodowy.
Serdecznie zapraszam do kontaktu.

 

Moja definicja coachingu
Coaching to podróż do własnego wnętrza. Podróż może czasem trudna, czasem ekscytująca, ale z pewnością ciekawa i kształcąca.

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę

międzynarodowy certyfikat Points of You®

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»