Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 ropoczęta. Zapraszamy do składania swoich aplikacji i dołączenia do kolejnej edycji naszych studiów!
 

Harmonogram Rekrutacji:

 

Do 30 września (lub wcześniejszego wyczerpania miejsc)

 

WYMAGANE DOKUMENTY::

Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
- Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
- Wypełniony kwestionariusz osobowy
- Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)
 

Prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów w formie elektronicznej: 

skan podpisanego podania, skan dyplomu, wypełniony plik kwestionariusza osobowego, skan dowodu osobistego. 

Komplet elektronicznych dokumentów prosimy przesyłać na oba adresy: 

studia@life-coaching.edu.pl

alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

 

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 501 028 692 lub +48 508 098 116

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami!

 

Dyżury telefoniczne:

Łukasz Marciniak  tel. 501 028 692

Uniwersytet Łódzki

Opiekun Merytoryczny kierunku

 

Sylwia Rogala-Marciniak tel. 508 098 116

Superwizor i Mentor Coach UŁ 

Opiekun Merytoryczny

 

Zapraszamy :))

  

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z modułem dodatkowym Points of You®, materiałami dydaktycznymi oraz pełnym wsparciem merytorycznym oraz ogólna opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów (płatna pod koniec drugiego semestru). 

Opłata za studia może być rozłożona na dwie lub więcej rat. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego konta wpłat (nie później niż do 15 października 2022), a druga – 3.250 zł płatna do końca lutego 2023.

  

ROCZNY CYKL REKRUTACYJNY

Aby zapewnić wysoką jakość studiowania zdecydowaliśmy się prowadzić tylko jedną edycję (grupę) studiów w ciągu roku akademickiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy prowadzący zajęcia oraz koordynujący przebieg merytoryczny i organizacyjny są w stanie w pełni zaangażować się w pracę z grupą oraz każdym uczestnikiem. Zależy nam na zaawansowanym kształceniu, rozwoju i przygotowaniu do certyfikacji, a to wymaga od nas poświęcenia dużej uwagi potrzebom uczestników naszych studiów.

Rozumiemy, że organizowanie studiów i rekrutacji w cyklu rocznym może być mało satysfakcjonujące dla osób, które "od zaraz" chciałyby rozpocząć naukę. Zachęcamy jednak do cierpliwości i spokojnego doczekania do najbliższej rekrutacji. Dla autentycznego rozwoju i efektywności studiowania ważne jest przecież nie to aby podjąć "jakiekolwiek" studia, ale żeby podjąć takie, które są wysokiej jakości.

 

 

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę

międzynarodowy certyfikat Points of You®

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»