Kadra

 • Magdalena Giec

  Erickson Certified Professional Coach, akredytowany coach ICF na poziomie PCC, członek zarządu i vice prezes ICF Polska w latach 2012-2013. Wykładowca i trener Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trener i mentor coach Erickson College International z Vancouver, pracuje w takich krajach jak Francja, Kanada, Bułgaria i Serbia. Specjalizuje się w executive & leadership coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności. Prowadzi treningi i coaching w języku polskim, francuskim oraz angielskim. Współpracuje z takimi firmami jak: Grupa Allegro, PayU, Agora S.A., Credit Agricole, MAN Accounting Center, Schneider Electric. Jej klientami jest wyższa kadra zarządzająca, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów.

 • Krzysztof Konecki

  Profesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania  Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor czasopism naukowych, członek Rady Programowej kwartalnika ‘Problemy Zarządzania’, Przewodniczący zarządu European Sociological Association RN Qualitative Methods oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadził badania w Japonii oraz USA (stypendium Fulbrighta), wykładał na kilku renomowanych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Jego szerokie zainteresowania  związane są m. in. z socjologią emocji, duchowością człowieka, medytacją. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swój dorobek naukowy zarówno w kraju jak i za granicą, jest autorem kilkunastu książek i licznych artykułów. Nadzwyczajny kierownik Studium Life-coachingu.

 • Anna Pyrek

  Executive Business Coach z doświadczeniem biznesowym i doradczym. Ukończyła Akademię CTI oraz szkolenia z zakresu Organizational & Relationship System Coaching. Akredytowana w International Coach Federation na poziomie MCC. Członek ICF Poland. Partner Zarządzający i Dyrektor Programowy Kingmakers™ Leadership Coaching Academy. Senior Trener, Superwizor odpowiedzialna za rozwój polskiego zespołu coachów/konsultantów. Konsultant projektów związanych z wdrażaniem coachingowego stylu zarządzania. Specjalizuje się w tematach dotyczących przywództwa, transformacji biznesowych, zmian roli, komunikacji w zarządzaniu, a szczególnie we wdrożeniach coachingu organizacyjnego łączącego elementy pracy zespołowej i indywidualnej wynikające ze strategii firmy.

   

 • Hubert Malinowski

  Doktor nauk społecznych, psycholog, realizował badania selekcyjne dla Pracowni Psychologicznej Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wykładowca legitymujący się bogatym doświadczeniem akademickim, prowadził zajęcia z zakresu wykorzystania Psychologii w zarządzaniu, psychologii ogólnej, psychologii społecznej. Specjalizuje się przede wszystkim w realizacji szkoleń i coachingów indywidualnych dla zarządów, kadry wyższego i średniego szczebla, współtworzy narzędzia i programy szkoleniowe rozwijające kompetencje psychologiczne u menedżerów. Należy do najbardziej cenionych trenerów i coachów poszukiwanych przez menedżerów.

 • Joanna Baranowska

  Akredytowany w ICF Coach na poziomie MCC, z dużym doświadczeniem. Zdobyła certyfikaty trzech amerykańskich Instytucji Coachingowych – Future Achievement  Intl., Coach Training Institute oraz CoachWise. Posiada doświadczenie w executive coachingu dla managerów PriceWaterhouseCoopers, Teva Pharmaceuticals, Johnson&Johnson, Bank BRE, Xerox Polska, Bayer Polska, Polkomtel oraz w administracji państwowej i sektorze NGO. Pracuje również w obszarze life-coachingu i coachingu kariery. Jest współtwórcą programu pomocy dla osób poszukujących pracy „Droga do…” (Fundacją „Dobro czynić” i Fundacja Kronenberg.) Trener i coach prowadzący w projekcie Fundacji Integracja „Ambasadorzy aktywności”. Jest osobą pełną entuzjazmu, kocha ludzi i wierzy w nich.
   

 • Dominika Byczkowska-Owczarek

  Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor międzynarodowych czasopism naukowych. Jest aktywnym naukowcem i praktykiem współpracującym z Instytutem Spraw Publicznych. Jej praktyka koncentruje się na cielesności człowieka jako aspekcie życia ludzkiego i społecznego. W swojej pracy wykorzystuje socjologię jakościową oraz wiedzę z zakresu psychologii i fenomenologii. Jest specjalistką pracy kreatywnej przy zachowaniu harmonii umysłu i ciała.

 • Bartosz Berendt

  Członek International Coach Federation i coach akredytowany przez te organizację, członek Izby Coachingu i akredytowany przez tę organizację coach i superwizor coachingu, Instruktor Sportu o specjalności Piłka Siatkowa i trener SPS Konstancin Jeziorna, członek Zespołu ds. Psychologii PKOL, prezes ICF Polska w kadencji 2011-12. Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian oraz coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających strategiczne zmiany. Od 2 lat pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i zespoły w realizacji celów sportowych i pozasportowych. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie, pełnił rolę członka Rady Nadzorczej. Wspólnie z żoną prowadzi Equante – Fundację Nowych Możliwości. Zrealizował ponad 2500 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.

 • Sylwia Rogala-Marciniak

  Certyfikowany trener biznesu, Erickson International Certified Coach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów SKiTZ Matrik oraz akredytowanrgo przy ICF programu „Art and Science of Coaching” Erickson College International . Pracuje głównie z menadżerami poprzez szkolenia, coachingi biznesowe i team-coachingi. Jako Opiekun Merytoryczny Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego oraz Life-Coachingu na UŁ jest odpowiedzialna za zawartość merytoryczną i jakość programu oraz dobór kadry trenerskiej. Jako Superwizor i Mentor Coach CoachingSteps™ prowadzi również programy szkoleniowe, sesje superwizowane i sesje mentor coachingu oraz pracuje nad nowymi produktami na potrzeby coachów, liderów i organizacji. Publikuje w czasopismach specjalistycznych, jest także współautorem publikacji "Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju" (Wolters Kluwer 2012).

 • Małgorzata Sidor-Rządkowska

  Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach MBA w Polish Open University, opartych o standardy Oxford Brookes University. Prowadzi także zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim.  Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz 8 książek. Od kilkunastu lat pracuje jako trener i konsultant ds. HR w firmach różnych branż i wielkości. Zajmuje się m. in. rekrutacją i selekcją pracowników, polityką szkoleniową, wdrażaniem systemów ocen okresowych (w tym oceny 360°), kształtowaniem ścieżek kariery zawodowej. Specjalizuje się także w zagadnieniach zarządzania przez wartości. Prelegent na wielu konferencjach, przewodnicząca jury konkursu Top Menedżer HR.

 • Kamil Kruszyński

  Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz programu Executive Master of Business Administration (R.H. Smith School of Business, University of Maryland oraz Wydział Zarządzania UŁ). Coach pracujący w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, absolwent akredytowanego przy ICF programu The Art and Science of Coaching Erickson College International oraz Wszechnicy Uniwersytetu Jagielońskiego. Certyfikowany trener biznesu (Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys, Szkoła Trenerów KRT, Human Factor), prowadzący warsztaty z zakresu kompetencji managerskich, komunikacji, negocjacji, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania projektami. Certyfikowany kierownik projektu (Project Management Practitioner - SPMP/IPMA Polska), oraz PRINCE2(R) (APMG International).

 • Barbara Kędzia

  Doświadczony, Akredytowany Coach (PCC ICF) International Coach Federation oraz Trener Rozwoju Osobistego.

  Jako Coach - rozwija umiejętności komunikacyjne oraz asertywność, wspiera efektywność osobistą, wspiera we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu rozwiązań, wzmacnia pewność siebie oraz sprawczość, wspiera w budowaniu relacji. Autorka programu szkoleniowego "Coaching Pedagogiczny" przeprowadzonego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami ucząc coachingowych metod w relacjach z dziećmi i młodzieżą. Rozwija ludzi i organizacje w Polsce. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Wspiera osoby zarządzające we wzmacnianiu kompetencji menedżerskich, pracuje również ze świeżo awansowanymi menedżerami.
  Współpracuje z osobami indywidualnymi, firmami, instytucjami, uczelniami, NGO, 
  oraz w projektach rozwojowych. Od 2010 roku jest właścicielem marki Coaching Łódź
 • Beata Gumińska-Wojtczak

  Certyfikowany Trener Points of You®, International Points of You® Facilitator w procesie facylitacji, Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy w Bennewicz Instytut Kognitywistyki, Certyfikowany Coach CoachWIse Equipped® , Mentor CoachWise Essential®
  Absolwentka studiów doktoranckich w obszarze strategii biznesowych i wieloletnim wykładowca w Społecznej Akademi Nauk i na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim. Jest współautorem książki i specjalistycznych artykułów z zakresu strategii finansowych. Od kilkunastu lat pracuje jako Dyrektor Finansowy dla międzynarodowych korporacjach i pełni funkcje zarządcze. Specjalizuje się w excutive i business coaching’u, a także w temacie przywództwa przyszłości i budowaniu biznesowych strategii firm. Prowadzi treningi i coachingi w języku polskim i angielskim. 

   

 • Łukasz T Marciniak

  Doktor nauk społecznych. Jako coach zaczynał od IAC Masteries® oraz Transformational Coaching, CoachWise i rozwijania metodyki Coaching Steps. Jego doświadczenie opiera się przede wszystkim na pracy dla biznesu (ponad 1000 godzin coachingu dla zarządzających), choć wielu z jego klientów realizowało indywidualne cele w zakresie relacji praca - życie i harmonii kariery. Jest koordynatorem programów mentoringowych oraz konsultantem wdrożeń reorganizacyjnych. Prowadził projekty dla grupy Emerson, Clariant International Ltd., Philips Lighting, Indesit Company, PZU S.A, TRW Automotive, firm grupy FIAT, Cooper Standard, Saab AB, Magnetto CLN Gruppo, firm grupy finansowej KBC oraz dla pracowników MARS Polska, KGHM Polska Miedź S.A., Poczty Polskiej, Raiffeisen Bank Polska S.A. i mniejszych firm. Jest członkiem międzynarodowej grupy doradczej Consulman S.p.A oraz licznych organizacji naukowych i profesjonalnych, autorem opracowań z zakresu rozwoju kompetencji.

 

Kadra studiów została tak dobrana, aby przekazywana wiedza była osadzona w praktyce i odniesiona do nauki. Wśród wykładowców znajdują się praktycy, akredytowani coachowie i specjaliści z dziedzin związanych z life-coachingiem, certyfikowani trenerzy oraz naukowcy specjalizujący się w tematyce programów rozwojowych, psychologii i socjologii emocji. Wykładowcy reprezentują także różne środowiska profesjonalne będąc członkami i posiadając certyfikaty m. in. International Coach Federation (ICF), European Mentoring & Coaching Council, CoachWise Coaching Center, Erickson Collage, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik czy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.