Korzyści

Kończąc nasze studia będziesz posiadać rozbudowaną wiedzę na temat life-coachingu oraz praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem tej metody. 

Będziesz potrafić prowadzić sesje rozwojowe z zastosowaniem profesjonalnych zasad i technik coachingu. Poznasz cały wachlarz narzędzi, które dzięki ćwiczeniom będziesz potrafić wykorzystać w praktyce. Zrozumiesz psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju, nauczysz się wzmacniać motywację, inspirować do działania i przełamywać impas.

Zrozumiesz również jak wygląda cały proces wspierania rozwoju, tak aby móc każdą technikę osadzić we właściwym jego miejscu i znać jej cel oraz zastosowanie.

Będziesz mieć możliwość zadać pytania i przedyskutować swoje dylematy z ekspertami z wybranych dziedzin.

Zbudujesz u siebie kompetencje dające ci poczucie własnej wartości i dokonasz pozytywnych zmian we własnym życiu. Wzmocnisz własną motywację i określisz swoje życiowe cele.

 

Jako uczestnik/uczestniczka studiów:

• przejdziesz kompleksowe, dopracowane i różnorodne kształcenie zorientowane praktycznie

• otrzymasz możliwość odbycia w roli klienta pełnego procesu coachingu z profesjonalnym coachem

• będziesz pracować indywidualnie, w parach i w grupach

• poznasz niezliczone narzędzia, metody i techniki pracy do wykorzystania w praktyce zawodowej

• będziesz uczestniczyć w warsztatach, dyskusjach, ćwiczeniach peer-to-peer

• poznasz niezwykłych prowadzących, certyfikowanych coachów, specjalistów i trenerów

• zainspirujesz się i będziesz inspirować innych

• otrzymasz ogromną dawkę energii i motywacji do rozwoju!

 

Jako absolwent/ absolwentka studiów:

• otrzymasz państwowe świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych

• otrzymasz dodatkowy certyfikat kursu Transforming Presence

• będziesz posiadać godziny edukacyjne do wykorzystania przy akredytacji w International Coach Federation lub European Mentoring & Coaching Council

• uzyskasz dostęp do dedykowanych kursów i szkoleń organizowanych dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego

• znajdziesz się w bazie praktyków coachingu, pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów

 

Co nowego?

 

CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA ICF
Chcąc zapewnić każdej osobie zainteresowanej certyfikacją przy naszych studiach oraz akredytacją w ICF wysoki standard mentoringu i indywidualnego rozwoju zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie elementu certyfikacji, jako osobnej usługi, na którą mogą zdecydować się osoby zainteresowane potwierdzeniem swojej praktyki coachingowej.

 

Studia podyplomowe kończyć się będą otrzymaniem świadectwa Państwowego kształcenia w tym obszarze (oczywiście po otrzymaniu wszystkich zaliczeń).

 

Dodatkowo, w drugim semestrze, po pół roku nabywania kompetencji, można będzie zdecydować się na podjęcie procesu certyfikacji przy Pracowni Rozwoju Kompetencji UŁ współpracującej z naszymi studiami i przygotowania do akredytacji przy ICF poprzez odbycie mentoringu w specjalnej cenie dedykowanej naszym studentom. Osoby zainteresowane potwierdzeniem swoich kompetencji i indywidualną ścieżką rozwoju otrzymają w formie pakietu:
warsztat grupowego mentor-coachingu z Akredytowanym Coachem ICF (7 h)
sesje indywidualne z Mentor-Coachami (3 h)

W ramach 10 godzin mentoringu:
- omówienie swojej praktyki coachingowej
- otrzymanie indywidualnego feedbacku oraz rekomendacji rozwojowych w odniesieniu do odsłuchiwanych czy obserwowanych sesji, jakie prowadzi uczestnik
- pozyskanie informacji zwrotnych na temat swoich kompetencji w odniesieniu do 11 Kompetencji ICF
- analiza sytuacji trudnych (indywidualne dla każdej osoby objętej programem)
- doskonalenie indywidualnego stylu coachingowego
- praca nad odwagą i uważnością w roli coacha
- Indywidualny feedback dotyczący całego procesu coachingowego, jaki prowadzi coach-uczeń.

 

Po zrealizowaniu pakietu mentoringowego uczestnicy otrzymają:
• certyfikat potwierdzający kompetencje coachingowe wydawany przez Pracownie Rozwoju Kompetencji przy Uniwersytecie Łódzkim
• zaświadczenie o odbyciu 10 h mentoringu zgodnie ze standardami ICF, niezbędne do realizacji procesu międzynarodowej akredytacji w ICF.


W przypadku pytań dotycących certyfikacji zapraszam do kontaktu:
Sylwia Rogala-Marciniak (opiekun merytoryczny) kom: 508098116

 

 

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę modułem dodatkowym Transforming Presence

 moduł specjalistyczny Transforming Presence

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC, PCC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»