Organizacja Studiów

Naszą ambicją jest stworzyć dla ciebie komfortowe warunki studiowania. Chociaż kończenie studiów na prestiżowej uczelni wiąże się z różnorodnymi procedurami państwowymi, my upraszczamy je do minimum. Organizując studia staramy się dostosować je do potrzeb uczestników i indywidualnie załatwiać każdą sprawę. Przyjazny sekretariat Studium, otwarci na rozmowę Koordynatorzy oraz nadzwyczajny Kierownik będą cię wspierać podczas roku przygody z nauką.

W roku akademickim 2024/2025 jesteśmy przygotowani na każdą formę pracy. 

Najbliższą edycję planujemy w trybie stacjonarnym, z zajeciami warsztatowymi na sali przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, uzupełniając program również interaktywnymi zajęciami online

W razie konieczności, całość programu i nasza kadra jest przygotowana do zrealizowania studiów w formule nauczania zdalnego. 

 

CZAS TRWANIA
Studia obejmują 240 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-16.30.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 8000 zł za dwa semestry łącznie z modułem dodatkowym Transforming Presence, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym. 

 

Opłata może być rozłożona na dwie lub więcej rat. W przypadku płatności w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 4000 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidulanego konta wpłat (nie póżniej niż do 15 października), a druga - 4000 zł płatna do końca lutego. Większa ilość rat rozplanowana jest indywidualnie. 


WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem uzyskania państwowego świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów oraz realizacja pełnego procesu praktyki coachingowej

Warunkiem uzyskania certyfikatu Transforming Presence jest zaliczenie modułu zajęciowego zgodnie z programem.

 

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę modułem dodatkowym Transforming Presence

 moduł specjalistyczny Transforming Presence

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC, PCC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»