Program Studiów

Nasz model kompetencyjny opracowany został zgodnie z wytycznymi kompetencyjnymi ICF oraz Izby Coachingu, by jak najlepiej przygotować uczestników do nowej profesji.

 

Moduł 1 to przedmioty pozwalające zrozumieć podstawy i osadzić się w tematyce studiów. Służą budowaniu bazowej wiedzy i kompetencji, niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu. Dzięki temu będziesz mieć solidne podstawy dla kreatywności, pewności siebie i samodzielności na dalszych etapach rozwoju w roli coacha.

Na tym etapie ważne podstawy merytoryczne:

 • • Idea life-coachingu.
 • • Kompetencje i postawa life-coacha
 • • Konstruowanie wyzwań rozwojowych.
 • • Cele i motywacja
 • • Budowanie relacji coachingowej
 • • Kontraktowanie z klientem life-coachingu
 • • Psychologia rozwoju człowieka


Moduł 2 to trenowanie umiejętności. Celem tego modułu jest przede wszystkim praktyka i rozwój różnorodnych kompetencji:

 • • Trening umiejętności słuchania i zadawania pytań rozwojowych.
 • • Praca z wartościami i motywacją.
 • • Praca z emocjami
 • • Praca z przekonaniami i przełamywanie impasu.
 • • Warsztat pracy z ciałem i głosem.
 • • Praca z tożsamością klienta
 • • Uważność i obecność coachingowa
 •  

Rozwinięciem i uzupełnieniem powyższych umiejętności będzie wachlarz praktycznych narzędzi przekazywanych podczas zajęć na module 3:

 • • Narzędzia w procesie life-coachingowym
 • • Praca z wykorzystaniem kart Points of You® 

 

Moduł 4 dotyczy specjalistycznej wiedzy i kompetencji przydatnych w różnych odmianach life-coachingu: W module możesz poznać zastosowania i nurty pracy w z klientem:

 • • Coaching związków i relacji
 • • Coaching kariery
 • • Wykorzystanie coachingu w pracy z dziećmi
 • • Wellness coaching
 • • Coaching sportu

 

Cały rok będziemy też dbać o integracje wiedzy i głębsze zrozumienia omawianych tematów podczas warsztatów w ramach modułu 5:

 • • Problemy etyczne w praktyce life-coachingowej
 • • Projekty life-coachngu
 • • Superwizja i realizacja sesji coachingowych
 • • Coach na rynku - budowanie własnego biznesu