Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się w maju. Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie!
 

Harmonogram Rekrutacji:

 

Do 30 września (lub wcześniejszego wyczerpania miejsc)

 

WYMAGANE DOKUMENTY::

Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
- Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
- Wypełniony kwestionariusz osobowy
- Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)
 

Prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów w formie elektronicznej: 

skan podpisanego podania, skan dyplomu, wypełniony plik kwestionariusza osobowego, skan dowodu osobistego. 

Komplet elektronicznych dokumentów prosimy przesyłać na oba adresy: 

studia@life-coaching.edu.pl

alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

 

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 501 028 692 lub +48 508 098 116

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami!

 

Dyżury telefoniczne:

Łukasz Marciniak  tel. 501 028 692

Uniwersytet Łódzki

Opiekun Merytoryczny kierunku

 

Sylwia Rogala-Marciniak tel. 508 098 116

Superwizor i Mentor Coach UŁ 

Opiekun Merytoryczny

 

Zapraszamy :))

  

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 8000 zł za dwa semestry łącznie z modułem dodatkowym Transforming Presence, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym. 

 

Opłata może być rozłożona na dwie lub więcej rat. W przypadku płatności w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 4000 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidulanego konta wpłat (nie póżniej niż do 15 października), a druga - 4000 zł płatna do końca lutego. Większa ilość rat rozplanowana jest indywidualnie. 

  

ROCZNY CYKL REKRUTACYJNY

Aby zapewnić wysoką jakość studiowania zdecydowaliśmy się prowadzić tylko jedną edycję (grupę) studiów w ciągu roku akademickiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy prowadzący zajęcia oraz koordynujący przebieg merytoryczny i organizacyjny są w stanie w pełni zaangażować się w pracę z grupą oraz każdym uczestnikiem. Zależy nam na zaawansowanym kształceniu, rozwoju i przygotowaniu do certyfikacji, a to wymaga od nas poświęcenia dużej uwagi potrzebom uczestników naszych studiów.

Rozumiemy, że organizowanie studiów i rekrutacji w cyklu rocznym może być mało satysfakcjonujące dla osób, które "od zaraz" chciałyby rozpocząć naukę. Zachęcamy jednak do cierpliwości i spokojnego doczekania do najbliższej rekrutacji. Dla autentycznego rozwoju i efektywności studiowania ważne jest przecież nie to aby podjąć "jakiekolwiek" studia, ale żeby podjąć takie, które są wysokiej jakości.

 

 

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę modułem dodatkowym Transforming Presence

 moduł specjalistyczny Transforming Presence

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC, PCC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»