To co nas Wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

Nasze studia  stwarzają unikalną możliwość uzyskania kilku dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

Po pierwsze studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są gwarancją rzetelnego i uznawanego wykształcenia poświadczanego państwowym świadectwem.

Po drugie pozwalają na odbycie superwizowanej praktyki której zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu kompetencji.

Po trzecie wreszcie, każdy uczestnik naszych studiów przechodzi program Trasforming Presence oparty na metodyce Transforming Presence Leadership & Coaching wg. Alana Seala oraz warsztat szkoleniowy w nurcie metodologii Points of You®.

 

Moduł specjalistyczny Transformująca Obecność (Transforming Presence) wg. metodologii Alana Seala
 
Wykorzystanie i praca z kartami POINTS OF YOU®  
 
 

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Uczestnicząc w studiach będziesz mieć możliwość pracy z profesjonalnym coachem, który będzie wspierać Cię w osiąganiu indywidualnych celów, a jednocześnie pozwoli doświadczyć cały proces coachingu w roli klienta. W drugim semestrze będziesz mieć możliwość poprowadzenia całościowego procesu coachingu i wspierania klienta w roli coacha. Te działania będą superwizowane i konsultowane z opiekunami merytorycznymi w bezpiecznych warunkach stawiania pierwszych kroków realnej praktyki. 

Ten rok przyczyni się także do rozwoju Twoich wewnętrznych zasobów, wzrostu pewności siebie, zweryfikowania własnego życia i dokonania w nim pozytywnych zmian.

 

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

Nasze studia to nie tylko rok intensywnej pracy nad rozwojem własnych kompetencji, ale także początek ciągłego doskonalenia. Jako absolwent uzyskasz dostęp do specjalnie przygotowanych kursów dokształcających i dedykowanych warsztatów w specjalnych cenach.

Będziesz mieć także możliwość zarejestrowania się w bazie praktyków coachingu, prezentując swoje doświadczenie i pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów.

We współpracy z innymi absolwentami i środowiskiem profesjonalistów pomocne będą także spotkania w ramach klubów i kół coacha, organizowane przez naszych wykładowców.  

 

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z dużym naciskiem na aktywność uczestników. Opierając się na metodyce uczenia ludzi dorosłych, każdy kurs w sposób optymalny łączy przekaz wiedzy z ćwiczeniem umiejętności i refleksją, osadzając wszystkie treści w praktyce. Podczas zajęć stosowane są metody action learning i praca na tworzącym się procesie grupowym, wiele jest zadań indywidualnych oraz pracy peer-to-peer, wcielania się w role specjalistów i klientów, dyskusji, wymiany doświadczeń i ćwiczeń kreatywnych. 

 

 

NIEZWYKŁA KADRA

Studia tworzone są i prowadzone przez zespół praktyków i specjalistów poszczególnych dziedzin. W kadrze znajdują się coachowie akredytowani w International Coach Federation (ICF), mentorzy stowarzyszeni w European Coaching & Mentoring Council, certyfikowani trenerzy i konsultanci biznesu, wybitni naukowcy, eksperci powszechnie rozpoznawani i uznawani na rynku.